Lena Hostrup

Formand
Ansvar:
Lokalplan, Tårnby Kommune, kolonihaveforbundet, nyhedsbrev, primusmotor for samarbejde ml. øvrige kolonihaver i Viberup.

Kim Post

Næstformand
Ansvar:
Lokalplan, Tårnby Kommune, kolonihaveforbundet, intern støtte til øvrige udvalg ved bl.a. ny-byg i selve foreningen. Nøglesalg.

Hus & Omgivelser
Ansvar:
Klub-samarbejde, leje af lokaler, leje af borde & stole, grill, trailer. "buret", og arrangementer.
Område omkring fælleshuset og omgivelser ift blomster mv.
Rengøring fælleshus og toiletter.

Mugge

Torben Majvad

Kassér
Ansvar:
Haveleje, vandregnskab, generel bogføring, kontakt til kreditorer.

Mona Knudsen

Sekretær
Ansvar:
Referater, vedligeholdelse af hjemmesiden, vedtægter og ordensreglement.

Arne Jørgensen

Bygge & Vurdering
Ansvar:
Bygge-godkendelser
Vurdering og Salg i samarb. med vurderingsteamet.
Ny-byg i foreningen
Pligtarbejde
Containere

Per Nielsen

Bygge & Vurdering
(Vej & Park)
Ansvar:
Bygge-godkendelser
Vurdering og Salg i samarb. med vurderingsteamet.
Ny-byg i foreningen
Pligtarbejde
Containere

Mona Ottosson

Suppleant - Hus & Omgivelser
Ansvar:
Klub-samarbejde, leje af lokaler, leje af borde & stole, grill, trailer. "buret", og arrangementer.
Område omkring fælleshuset og omgivelser ift blomster mv.
Rengøring fælleshus og toiletter.

Martin Lund

Suppleant - Bygge & Vurdering
Ansvar:
Bygge-godkendelser
Vurdering og Salg i samarb. med vurderingsteamet.
Ny-byg i foreningen
Pligtarbejde
Containere