Vil du sælge?

 • Kontakt bst.medlem Arne Jørgensen på arnejorgensen@hotmail.dk- med info om have nr., fulde navn, mail og telefon nr.

 • Arne foranlediger at vurderingsteamet kontakte dig/jer for vurdering af jeres kolonihavehus.
 • Hvis du har spørgsmål til vurderingen kan 
  Arne altid kontaktes på tlf. 25721000.


 • Husk at have en løsøreliste klar med ca. pris for godkendelse.

 • Efter vurdering - kontakt ejendomsmægler Finn Lang for igangsættelse af salg med info om købere, overtagelse mv.

 • Finn Lang

  Rodosvej 34, 2300 København S.
  Tlf. 32 58 96 00
  www.finnlang.dk

 • Farvel & måske på gensyn

Skal du købe?

 • Købsaftale mv. fremsendes til dig eller din rådgiver fra ejendomsmægleren

 • Ejendomsmægler sender info til bestyrelsen for godkendelse af køber.

 • Efter underskrift af købsaftale, evt. udfærdigelse af skøde og deponering er nøgler klar til udlevering fra sælgers side.

 • Husk i fællesskab at aflæse vand og el. Vand afregnes partnerne imellem uden bestyrelsens indblanding. El aflæsning informeres direkte til el-leverandøren.

 • Kontakt bestyrelsen på den fælles mail for at aftale en dag for underskrivelse og udlevering af andelsbevis. Husk at medtage kr. 2500 eller at indbetale beløbet direkte på konto 5321 305057 med information om indskud have nr. xx. 

 • Velkommen

Del siden