Skriv dig op til at modtage Nyhedsbrevet her

Se det nyeste nyhedsbrev her:


Kære Selandia´er


Vi har idag lagt indkaldelse og materiale til generalforsamling ud på hjemmesiden. GF afholdes søndag den 5. marts 2023 kl. 10:00 på Skelgårdsskolen på Ugandavej, Kastrup.
Der er en del læsning, men vi opfordrer til, at man læser det godt og grundigt igennem. Man finder materialet under Bestyrelsen / GF og referater. Tryk på knappen GF 2023, så kommer materialet frem i en PDF file, som også kan udskrives. 

Vi startede året op med første bestyrelsesmøde den 16. januar. Størstedelen af mødet gik med at beslutte nødvendige og realistisk forslag til generalforsamlingen. Vi fik ligeledes styr på vores pligt dage for den kommende sæson, og hjemmesiden er opdateret med disse datoer.
Containere er bestilt .- opstart 1. april. Vi har også opdateret hjemmesiden med storskraldsdatoer og grønt affaldsdatoer.Vi arbejder ligeledes på en vedligeholdelsesplan for foreningen, både kortsigtet og langsigtet. Arrangement planlæsningen er også godt igang, og vi har fået flere frivillige med i udvalget, og det er vi rigtig glade for..

Som også beskrevet i min beretning, så læste vi denne information i Kolonihaveforbundets Kreds 1' s Nyhedsbrev fra Januar:
Vedrørende lokalplan for de ni kolonihaver i Tårnby Kommune er der kommet svar fra Planankenævnet på vores indsigelse . Det eneste som vi har fået medhold i er, at det er blevet tilladt at etablere hems.

Vi har selvfølgelig brugt en del tid på forberedelse til generalforsamlingen, regnskabet og bilag har været via vores indvalgte bilagskontrollanter, og da vi havde bestyrelsesmøde i mandags den 13. februar gik tiden med at korrigere og gøre materialet færdigt

Kolonihaveforbundet Kreds 1 informerer i deres nyhedsbrev fra februar om regulering af indekstallet for bruges til prisfastsættelse af vurderinger:
Forbundskontoret beregner hvert år i december det kommende års indekstal, der ligger til grund for de priser, som vurderingsudvalgene prisfastsætter havens anlæg og bebyggelse efter. Der har i flere år hersket udbredt utilfredshed med, at det indekstal der ligger til grund herfor er to år gammelt, hvilket bevirker, et efterslæb i prisfastsættelsen. 
Købs- og Salgsudvalget har derfor foreslået at indekstallet for 2023 sættes til 108,6, hvilket giver en stigning på 5%. Tallet er beregnet på baggrund af pristallet fra juli - december 2021 og januar - juni  2022. På Hovedbestyrelsesmøde i weekenden blev dette forslag vedtaget, og er klar til brug fra 1. marts 2023.
Hvis nogle foreninger står for at skulle vurdere haver inden den 1. marts, er det en god ide, at oplyse sælger om dette, således at man har mulighed for at udskyde vurderingen til efter omtalte dato. Det nye nævnte pristal vil fremadrettet ligge til grund for kommende beregninger.

Det var alt for denne gang, vi ses forhåbentlig den 5. marts kl. 10:00. 

På bestyrelsens vegne - Lena