Vand aflæsning

Man aflæser selv vandmåler senest den 30. november.


Vandpriser for 2023 er 48,08 kr. pr. m3.

Man skal skrive alle 5 tal ned fx. 00079 som står på måleren. 

Man kan vælge at sende mail til afselandia@outlook.com med have nr + aflæsningstal i emnefeltet samt oplysning om telefon nr. -

eller man kan lægge en seddel med samme info i postkassen (samt mail info) ved kontoret.

HUSK AT AFLÆSE RETTIDIGT FOR AT UNDGÅ BØDE.

Vand afregning

I løbet af december får man meddelelse om hvad der skal betales i vand, og denne afregnes senest den 1. februar til

konto 5325 0247892

med info om have nr. (KUN HAVE NR).

Del siden